تعریف شركت دانش بنيان  

بنا به قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها واختراعات مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي  

 ماده1ـ شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي(شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود. 

بنا به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب1391 هيات وزيران  

 ماده2ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری  و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می شوند.

توضيح : تجاري سازي در تعريف آيين نامه مذكور: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می شود.

تبصره۱ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند.

 بنا به تعريف ارائه شده در سايت كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا(مورخ 1/2/1392)

بر اساس «آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌هاي متقاضي بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌هاي عمومي (شامل شرايط اعضاي هيأت مديره، كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشي از فروش فناوري، كالا و يا خدمات دانش‌بنيان، و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در يكي از سه دسته شاخص‌هاي اختصاصي اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند. با توجه به شاخص‌هاي اختصاصي ذكر شده در اين آيين‌نامه

انواع شركت‌هاي دانش‌بنيان عبارت است از:

  شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي دانش‌بنيان

شركت‌هاي تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي 

  شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات تخصصي دانش‌بنيان

 استفاده از عبارت «دانش‌بنيان» در عنوان ثبتي يا اساسنامه شركت، به منزله تأييد دانش‌بنيان بودن آن شركت نيست و همه شركتها جهت استفاده از مزاياي مورد نظر قانون «حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» لازم است از طريق سامانه ثبتنام نموده و مورد ارزيابي قرار بگيرند

شاخص‌هاي تشخيص شركت‌هاي دانش‌بنيان

شاخص‌هاي تشخيص شركتهاي دانش‌بنيان، به دو دسته شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند. شركت‌هاي متقاضي بايد علاوه بر شاخص‌هاي عمومي، شرايط مشخص‌ شده در يكي از سه دسته شاخص‌هاي اختصاصي را نيز احراز نمايند.

الف - شاخص‌هاي عمومي

1 -  حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:

2 - حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند.

3 -  حداقل 3 سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مديريتي داشته باشند.

4 - داراي حداقل يك اختراع ثبت‌شده ارزيابي شده داخلي يا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند

 5 -  حداقل نيمي از درآمد شركت در يك سال مالي گذشته شركت، ناشي از فروش فناوري، كالا و يا خدمات دانش‌بنيان (شامل خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كالاهاي دانش‌بنيان و خدمات تخصصي دانش‌بنيان) آن شركت از طريق قرارداد باشد.

تبصره: شركت‌هايي كه در مرحله تجاري‌سازي اولين كالاي دانش‌بنيان خود هستند، در صورتي كه داراي توليد پايلوت موفق باشند، و استانداردهاي لازم را از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي كسب كرده باشند، و داراي بازار مطمئن و يا اعلام نياز معتبر همراه با قرارداد توليد كالا باشند، از رعايت بند 1-2 مستثني هستند.

 6 -  سابقه بيمه پرداختي براي حداقل 3 نفر از كاركنان تمام‌وقت شركت، حداقل 6 ماه باشد.

تبصره: پروندة شركت‌هايي كه در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند)تسهيلات، حمايت‌ها، ماليات، بيمه و...)، طبق دستورالعمل پيوست بررسي خواهد شد.

ب-  شاخص‌هاي اختصاصي

شركت متقاضي بايد علاوه‌ بر دارا بودن شاخص‌هاي عمومي، واجد كليه شرايط اختصاصي در يكي از دسته‌بندي‌هاي زير نيز باشد:

 1 -  شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي دانش‌بنيان

2 -  شركت‌ بايد توليدكننده كالا يا كالاهاي دانش بنيان مطابق  فهرست كالاهاي دانش‌بنيان  مصوب كارگروه باشد كه در (2) سال گذشته آنها را در قالب كالاهاي جديد يا ارتقاء يافته عرضه كرده و دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فني، از طريق فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، نهادينه و بومي‌سازي كرده باشد.

   تبصره: كالاهاي جديد يا ارتقاء يافته شركت، داراي تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي (در صورت وجود) يا جهاني بوده و در صورت موجود نبودن استاندارد، تأييد بهره‌بردار ذي‌صلاح را كسب كرده باشد.

3 -   نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غيرپشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاترِ فعال در بخش‌هاي مرتبط با توليد كالاهاي دانش‌بنيان شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (30) درصد باشد.

4 -  شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه‌كرد تحقيق و توسعه حداقل معادل7درصد فروش ساليانه شركت باشد.

  شركت‌هاي تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي

-1 فعاليت تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، مرتبط با  فهرست كالاهاي دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد و خروجي تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، يا در يك سال گذشته حداقل يك مورد  بهبود فرآيند ، يا «توليد و عرضه كالا و خدمت ارتقاء يافته يا جديد» (در قالب قرارداد) باشد.

2 -  نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاترِ فعال در بخش‌هاي مرتبط با خدمات تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد.

3 -  توليد شركت حداكثر در حد توليد نمونه آزمايشي يا پايلوت باشد.

تبصره: واحد تحقيق و توسعه يا طراحي مهندسي منشعب از يك شركت صنعتي، چنانچه به صورت يك شركت مستقل حقوقي ثبت شود، مي‌تواند مشمول بخش 2-2 شود.

4 -   شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات تخصصي دانش‌بنيان

5 -  خدمات آنها مطابق  فهرست خدمات دانش‌بنيان  مصوب كارگروه باشد.

6-  نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاتر فعال در بخش‌هاي مرتبط با ارائه خدمات تخصصي دانش‌بنيانِ شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد.

7 -  مجموع هزينه‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصي دانش‌بنيان ارائه شده توسط شركت، حداقل معادل (7) درصد درآمد ساليانه شركت باشد.

8 - حداقل درآمد ساليانه شركت از خدمات تخصصي دانش‌بنيان برابر يك ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1391) باشد.

9 -  در يك سال گذشته حداقل يك قرارداد ارائه خدمات تخصصي دانش‌بنيان داشته باشد.


شرکت سهامی خاص|شرکت با مسئولیت محدود | شرکتهای تعاونی |شرکتهای هلدینگشرکتهای لیزینگ | موسسات غیرتجاری|

شرکت سهامی عام |ثبت شعبه شرکتهای خارجی |ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی |ثبت صندوقهای قرض الحسنه| ثبت کنسرسیوم