مسئوليت مدني و جزائي راجع به تشكيل شركت  

طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشكیل شركت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی كه توسط هر یك از اركان شركت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شركت یا عملیات یا تصمیمات مذكور به حكم دادگاه اعلام خواهد شد. لیكن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شركت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.


چنانچه قبل از صدور حكم بطلان شركت در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوس بطلان را صادر خواهد كرد (ماده ٢٧١ ل.ا.ق.ت)

 
همچنین برای رفع موجبات بطلان به درخواست خوانده مهلت ٦ ماهه ای در نظر گرفته شده است (ماده ٢٧٢ ل.ا.ق.ت)
در مورد مسئولیت جزائی باید گفت كه هر كس عالمان و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق كند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب كند به حبس تادیبی از سه ماه تا ٢ سال یا به جزای نقدی از 20.000 ریال تا 200.000 ریال یا به هر دو مجازات محكوم می شود (ماده ٢٤٣ ل.ا.ق.ت) هركس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شركت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شركت منتشر كند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا سی هزار ریال محكوم خواهد شد (ماده ٢٤٨ ل.ا.ق.ت)

 

 

تعریف و ویژگی های شرکت های سهامی خاص |تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام  | تفاوت شرکتهای سهامی خاص با شرکتهای با مسوولیت محدود  | انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی خاص   |  شرح وظایف هیئت مدیره و بازرسان و مجامع     

شرکت با مسئولیت محدود | شرکتهای تعاونی | شرکتهای هلدینگشرکتهای لیزینگ | شرکتهای دانش بنیان | موسسات غیرتجاری | شرکت سهامی عامثبت شعبه شرکتهای خارجی | ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی | ثبت صندوقهای قرض الحسنه | ثبت کنسرسیوم