کنسرسیوم (Consortium)  به اتحاد دو/چند شرکت برای شرکت در مناقصه یک پروژه معین(نظیر ساخت نیروگاه) گفته می شود، که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و بر اساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسیوم انجام می شود. تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نیست و در واقع عملا یک شرکت به طور غر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد. چنان که مشاهده می شود  عناصر این تعریف، ائتلاف اشخاص حقیقی و/یا حقوقی، انجام اقدامات مشترک، اشتراک گذاری منابع، و داشتن اهداف مشترک است.

از معروفترین کنسرسیومها می توان از Airbus کنسرسیوم شرکتهای فعال در زمینه هوا فضا

یا (World Wide Web Consortium) متشکل از فعالین استانداردهای وب نام برد.
واژه کنسرسیوم برگرفته از ریشه لاتینی "consor" به معنای شریک و همکار است.
ارتباط حقوقی  Joint Venture نیز هرگاه حول موضوع انجام یک پروژه خاص مطرح شود معادل کنسرسیوم است. گرچه شمولJoint Venture  اعم از کنسرسیوم است

شرکت سهامی خاص| شرکت با مسئولیت محدود | شرکتهای تعاونی | شرکتهای هلدینگشرکتهای لیزینگ | شرکتهای دانش بنیان | موسسات غیرتجاری | شرکت سهامی عامثبت شعبه شرکتهای خارجی | ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی | ثبت صندوقهای قرض الحسنه