با حکم وزير اقتصاد شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور در وزارت اقتصاد شکل گرفت1393/01/22

با انتخاب اعضاي شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، اين شورا با شروع سال جديد، رسما آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي،طي حکمي دکتر فرهاد رهبر را به عنوان عضو و نايب رييس شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور منصوب کرد. بنابر اين گزارش، وزير امور اقتصادي و دارايي، براساس احکام جداگانه ديگري دکتر علي عسکري، حسين وکيلي، مهندس هوشنگ بشارتيان، دکتر جعفر محمودي، مهندس نادر آريا، غلامرضا سلامي، محمد پاريزي، دکتر شاپور محمدي، دکتر علي عرب مازار، محمدقاسم پناهي، عيسي شهسوار خجسته، عليرضا فلاح ميرزايي، علي اکبر رمزي، و محمدرضا يزدي زاده را به عنوان اعضاي شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور منصوب کرد. در متن احکام انتصاب اعضاي اين شورا آمده است: « با توجه به اهميت نظام مالياتي کشور و ضرورت تحقق برنامه هاي آن از جمله استقرار کامل طرح جامع اطلاعات مالياتي، گسترش و بهبود سيستم ماليات بر ارزش افزوده و تقويت زيرساخت هاي موردنياز، شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور در حوزه اين وزارتخانه تشکيل مي گردد تا بصورت مستمر نسبت به هدايت کلي و ارزيابي نحوه اجراي برنامه هاي طرح تحول مالياتي اقدام نمايد. نظر به تعهد، تخصص و توانمندي هاي ارزنده جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان « عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور» منصوب مي شويد. توفيق جنابعالي را در انجام وظايف محوله با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از خداوند متعال مسئلت مي نمايم

منبع:intamedia.ir