ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر متغيير اقتصادي توزيع

ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر متغيير اقتصادي توزيع

ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده پس از بيان تاريخچه و مفهوم کلي ماليات بر ارزش افزوده و نيز ذکر اين مطلب که قانونگذار براي رعايت خانوارهاي کم درآمد برخي...
1393/01/27 بازدید : 936 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بخشنامه معافيت ماليات بر درآمد حقوق ابلاغ شد

بخشنامه معافيت ماليات بر درآمد حقوق ابلاغ شد

با صدور بخشنامه اي از سوي رييس کل سازمان امور مالياتي كشور، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 93 ابلاغ شد.
1393/01/27 بازدید : 913 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"سامانه استعلام و صدور گواهي هاي مالياتي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم"

"سامانه استعلام و صدور گواهي هاي مالياتي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم"

در اجراي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم و با عنايت به اهداف و استراتژي هاي سازمان در خصوص تکريم ارباب رجوع، تسهيل و يکسان سازي رويه
1393/01/22 بازدید : 2140 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بخشودگي جرائم مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده

بخشودگي جرائم مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده

بنابه اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين در راستاي حمايت از توليد و رونق بخشيدن به فعاليتها...
1393/01/22 بازدید : 1161 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 و نيز سه فصل سال 1392 به سازمان مالياتي

مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 و نيز سه فصل سال 1392 به سازمان مالياتي

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با صدور دستورالعملي ، مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 و نيز سه فصل سال 1392 به سازمان مالياتي را تا پايان سال ج...
1393/01/22 بازدید : 931 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
با حکم وزير اقتصاد شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور در وزارت اقتصاد شکل گرفت

با حکم وزير اقتصاد شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور در وزارت اقتصاد شکل گرفت

با حکم وزير اقتصاد شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور در وزارت اقتصاد شکل گرفت
1393/01/22 بازدید : 955 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده

نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده

قابل توجه موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده: نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده از ابتداي سال 1393 هشت در صد محاسبه خواهد شد
1393/01/22 بازدید : 929 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -