ثبت شرکت


 

شرکت سهامی خاص                         شرکت با مسئولیت محدود                        شرکتهای تعاونی                                شرکتهای هلدینگ


شرکتهای لیزینگ                                 شرکتهای دانش بنیان                                موسسات غیرتجاری                            شرکت سهامی عام


ثبت شعبه شرکتهای خارجی               ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی                 ثبت صندوقهای قرض الحسنه              ثبت کنسرسیوم

                                                    

              

ثبت شرکت در مناطق آزاد

رتبه بندی شرکتها

کارت بازرگانی

کد اقتصادی، ارزش افزوده

علامت، برند تجاری

 

 

ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی و حقیقی                تعریف و خصوصیات علائم تجاری          موافقتنامه لیبسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها 


موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم
             لیست طبقات                                   تمدید علائم تجاری                         نشان جغرافیائی                                                                                                

طرح صنعتی و اختراع